Afspraak afzeggen


Een behandelafspraak moet minstens 24 uur van tevoren per telefoonafzegt worden. De pedicure behandeltijd die voor u is gereserveerd kan dan een andere persoon behandeld worden.


Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Het tarief van een niet nagekomen pedicure behandeling bedraagt honderd procent van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling, mits mondeling anders met mij is besproken. (zie Tarieven).


Het wijzigen of afzeggen van uw behandelafspraak is alleen telefonisch mogelijk. U kunt hiervoor bellen op telefoonnummer: 06 227 93 445


Indien u mijn voice bericht krijgt dan wordt u verzocht uw naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de ingeplande behandelafspraak in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld voor het maken van een nieuwe afspraak.


Bij mijn afwezigheid van een behandeling:


Wwordt u vroegtijdig afgebeld en er wordt direct een nieuwe afspraak ingepland.