Vergoedingen zorgverzekeraars


Een pedicure behandeling kanvergoed worden vanuiteen aanvullende verzekering.


Het aantal pedicure behandelingen dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt is onder andere afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Pedicure behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen kunt u rechtstreeks bijuw zorgverzekeraar declareren. In alle andere gevallen ontvangt u een nota op basis van de vastgestelde tarieven van Pedecura. De huidige tarieven van Pedecura staan vermeld.


U bentzelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor vergoeding van een pedicure behandeling. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.


Let op
Indien u eerder behandeldelingen heeft gehad van een pedicure dan is het mogelijk dat uw aanvullende verzekering niet toereikend is.
Als u verder nog vragen heeft over de vergoeding van uw pedecure behandeling, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.